Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Quick Biludlejning v/ CLAUS NISSEN

Forretningsbetingelser for Quick Biludlejning v/ CLAUS NISSEN

DEPOSITUM

Betaling med kreditkort = kreditkortautorisation. Der trækkes ikke penge på kortet.

Der kan betales kontant depositum eller med debetkort. (depositum 3000 kr.)

Du skal opfylde følgende krav for at leje en bil hos Quick Biludlejning:

  • Gyldigt førerbevis.
  • Skriftlige adresseoplysninger (f. eks. sygesikringsbevis )
  • Føreren skal være fyldt mindst 25 år


1. Hvordan betaler du?

Du betaler ved afhentning af bilen hos Quick Biludlejning.

2. Kan jeg annullere min bestilling?

Bilen kan afbestilles op til 48 timer før afhentningstidspunkt. Ved manglende afhentning eller rettidig afbestilling, opkræves gebyr svarende til én dags leje.

3. Spædbørn/børn

Spædbørn/børn under 132 cm skal altid være forsvarligt fastspændt i dertil indrettet barnestol/sæde under kørsel. Hvis du mangler seler/barnestole til dette, kan du leje en barnestol hos Quick Biludlejning.

4. Afhentning

Du skal afhente din bil til aftalt tid. Kommer du for sent uden forudgående aftale, kan bilen være udlejet til anden side.

5. Aflevering

Aflevering skal ske til aftalt tid. Kommer du for sent uden forudgående aftale, vil bilen efter 4 timer blive betragtet som brugsstjålet, og du vil blive pålagt og afkrævet gebyrer efter gældende retningslinjer.

6. Kæledyr

Der må ikke uden forudgående aftale medbringes nogen former for kæledyr i udlejningsbilerne.

7. Begrænset ansvar

Quick Biludlejning er ikke økonomisk ansvarlig for personer eller bagage, der transporteres i de lejede biler.
Quick Biludlejning er ikke ansvarlig for tab ved nogen former for afbrudt rejse / kørsel i de lejede biler.

8. Regler for farligt gods

Af sikkerhedsmæssige grunde er det forbudt at medbringe nogen former for farligt gods.

9. Forsinket aflevering fra tidligere lejere

Ved forsinket aflevering fra tidligere lejere eller andre driftsforstyrrelser, bærer Quick Biludlejning intet ansvar for kommende lejeres forsinkelser i rejseplanerne. Der ydes ingen former for kompensation herfor.

10. Undgå gebyrer

Således undgår du ekstraudgifter i forbindelse med leje af bil:

  • Aflever bilen til tiden.
  • Aflever bilen i samme stand som ved modtagelsen.
  • Husk at påfylde brændstof (skal være over den røde markering).
  • Undlad rygning i bilerne.
  • Betal udstedte parkerings bøder.
  • Undlad dyr i bilerne

Quick Biludlejning kan pålægge ekstra gebyrer ved følgende: Manglende afhentning af forudbestilt udlejningsbil, Forsinket aflevering, Rykkeropkald, Autohjælp afhentning af bil ved forsinket aflevering, Manglende brændstof, Rengøring af bil indvendigt, Vask udvendigt ved unormal brug af udlejningsbilen, P-bøder, Rygning i bilen, Dyr i bilerne, m.v. Læs venligst gebyrseddel, som ligger i lejebilen.

11. Reklamationer

Alle reklamationer skal stiles til Quick biludlejning, Sydmarken 48. 2860 Søborg. quickbiludlejningkbh@gmail.com

12. Generelle forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, løbende ændringer af vilkår med videre.

13. Lov/værneting

Enhver tvist og ethvert krav, der opstår i relation til denne aftale. herunder om aftalens opsigelse, ophævelse eller ugyldighed samt om fortolkning af aftalens bestemmelser, skal afgøres efter dansk ret. Med mindre ufravigelige regler i henhold til dansk ret strider herimod, skal enhver tvist og ethvert krav ved en dansk domstol.

14. Bøder:

Undgå gebyr ved evt. bøder i udlejnings-perioden ved at betale dem selv. Bøder der bliver sendt til Quick biludlejning vil blive opkrævet et gebyr på 300 kr. samt kundeoplysninger på den pågældende kunde vil blive overdraget til parkerings selskabet.